KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA STATUS FAM KALI KETIGA PENGGAL 2017-2021 PADA 21 DISEMBER 2017

2017-12-22

Jawatankuasa Status FAM dalam mesyuarat kali ketiga bagi penggal 2017-2021 pada 21 Disember 2017 (Khamis) telah mencapai keputusan berikut:

 

1. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, Amirullah Bin Abd Razab terhadap Persatuan Bolasepak Daerah Kuantan (Kuantan FA) berhubung tunggakan gaji

Keputusan: Tuntutan pengadu telah diterima sepenuhnya dan Kuantan FA dikehendaki membayar tunggakan gaji berjumlah RM36,100 selewat-lewatnya pada 15 Januari 2018. Jika Kuantan FA gagal membayar jumlah yang dinyatakan dalam tempoh yang ditetapkan, perkara ini akan dibawa ke Jawatankuasa Tatatertib FAM di bawah Artikel 67 Kod Tatatertib FAM, untuk pertimbangan dan keputusan rasmi.

 

2. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, Mohd Shafiq Bin Mat Isa terhadap Persatuan Bolasepak Daerah Kuantan (Kuantan FA) berhubung tunggakan gaji

Keputusan: Tuntutan pengadu telah diterima sepenuhnya dan Kuantan FA dikehendaki membayar tunggakan gaji berjumlah RM36,000 selewat-lewatnya pada 15 Januari 2018. Jika Kuantan FA gagal membayar jumlah yang dinyatakan dalam tempoh yang ditetapkan, perkara ini akan dibawa ke Jawatankuasa Tatatertib FAM di bawah Artikel 67 Kod Tatatertib FAM, untuk pertimbangan dan keputusan rasmi.

 

3. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, Muhammad Nur Zhafri Bin Zaini terhadap Persatuan Bolasepak Daerah Kuantan (Kuantan FA) berhubung tunggakan gaji

Keputusan: Tuntutan pengadu telah diterima sepenuhnya dan Kuantan FA dikehendaki membayar tunggakan gaji berjumlah RM27,800 selewat-lewatnya pada 15 Januari 2018. Jika Kuantan FA gagal membayar jumlah yang dinyatakan dalam tempoh yang ditetapkan, perkara ini akan dibawa ke Jawatankuasa Tatatertib FAM di bawah Artikel 67 Kod Tatatertib FAM, untuk pertimbangan dan keputusan rasmi.

 

4. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, Nabilah Khan Bin Razali terhadap Persatuan Bolasepak Daerah Kuantan (Kuantan FA) berhubung tunggakan gaji

Keputusan: Tuntutan pengadu telah diterima sepenuhnya dan Kuantan FA dikehendaki membayar tunggakan gaji berjumlah RM26,600 selewat-lewatnya pada 15 Januari 2018. Jika Kuantan FA gagal membayar jumlah yang dinyatakan dalam tempoh yang ditetapkan, perkara ini akan dibawa ke Jawatankuasa Tatatertib FAM di bawah Artikel 67 Kod Tatatertib FAM, untuk pertimbangan dan keputusan rasmi.

 

5. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, Mohd Fiqri Bin Mohd Abdullah terhadap Persatuan Bolasepak Daerah Kuantan (Kuantan FA) berhubung tunggakan gaji

Keputusan: Tuntutan pengadu telah diterima sepenuhnya dan Kuantan FA dikehendaki membayar tunggakan gaji berjumlah RM11,250 selewat-lewatnya pada 15 Januari 2018. Jika Kuantan FA gagal membayar jumlah yang dinyatakan dalam tempoh yang ditetapkan, perkara ini akan dibawa ke Jawatankuasa Tatatertib FAM di bawah Artikel 67 Kod Tatatertib FAM, untuk pertimbangan dan keputusan rasmi.

 

6. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, Mohd Hasmie Bin Aziz terhadap Persatuan Bolasepak Daerah Kuantan (Kuantan FA) berhubung tunggakan gaji

Keputusan: Tuntutan pengadu telah diterima sepenuhnya dan Kuantan FA dikehendaki membayar tunggakan gaji berjumlah RM7,500 selewat-lewatnya pada 15 Januari 2018. Jika Kuantan FA gagal membayar jumlah yang dinyatakan dalam tempoh yang ditetapkan, perkara ini akan dibawa ke Jawatankuasa Tatatertib FAM di bawah Artikel 67 Kod Tatatertib FAM, untuk pertimbangan dan keputusan rasmi.

 

7. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, Zainizam Bin Marjan terhadap Kelab Bolasepak DYS berhubung tunggakan gaji

Keputusan: Tuntutan pengadu telah ditolak sepenuhnya.

 

8. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, Mohd Reithudin Bin Ag Emran terhadap Kelab Bolasepak DYS berhubung tunggakan gaji

Keputusan: Tuntutan pengadu telah ditolak sepenuhnya.

 

9. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, Razid Bin Gafar terhadap Kelab Bolasepak DYS berhubung tunggakan gaji

Keputusan: Tuntutan pengadu telah ditolak sepenuhnya.

 

10. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, Mohd June Azrul Bin Lalah terhadap Kelab Bolasepak DYS berhubung tunggakan gaji

Keputusan: Tuntutan pengadu telah ditolak sepenuhnya.

 

11. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, Razi Effendi Bin Suhit terhadap Persatuan Bolasepak Angkatan Tentera Malaysia berhubung tunggakan gaji

Keputusan: Tuntutan pengadu telah diterima sepenuhnya dan Persatuan Bolasepak Angkatan Tentera Malaysia dikehendaki membayar tunggakan gaji berjumlah RM72,000 dan tunggakan elaun perumahan berjumlah RM9,000 dalam masa 30 hari dari tarikh penerimaan keputusan ini. Jika Persatuan Bolasepak Angkatan Tentera Malaysia gagal membayar jumlah yang dinyatakan dalam tempoh yang ditetapkan, perkara ini akan dibawa ke Jawatankuasa Tatatertib FAM di bawah Artikel 67 Kod Tatatertib FAM, untuk pertimbangan dan keputusan rasmi.

 

12. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, K Thanaraj terhadap Persatuan Bolasepak Sarawak berhubung penamatan kontrak secara sebelah pihak

Keputusan: Tuntutan pengadu telah diterima sebahagiannya dan Persatuan Bolasepak Sarawak dikehendaki membayar pampasan gaji berjumlah RM60,000 dalam masa 30 hari dari tarikh penerimaan keputusan ini. Jika Persatuan Bolasepak Sarawak gagal membayar jumlah yang dinyatakan dalam tempoh yang ditetapkan, perkara ini akan dibawa ke Jawatankuasa Tatatertib FAM di bawah Artikel 67 Kod Tatatertib FAM, untuk pertimbangan dan keputusan rasmi.

 

13. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, Mohd Iqbal Bin Mohd Suhimi terhadap Persatuan Bolasepak Sarawak berhubung penamatan kontrak secara sebelah pihak

Keputusan: Tuntutan pengadu telah diterima sebahagiannya dan Persatuan Bolasepak Sarawak dikehendaki membayar pampasan gaji berjumlah RM58,000 dalam masa 30 hari dari tarikh penerimaan keputusan ini. Jika Persatuan Bolasepak Sarawak gagal membayar jumlah yang dinyatakan dalam tempoh yang ditetapkan, perkara ini akan dibawa ke Jawatankuasa Tatatertib FAM di bawah Artikel 67 Kod Tatatertib FAM, untuk pertimbangan dan keputusan rasmi.

 

14. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, Azi Shahril bin Azmi terhadap Kelab Bolasepak Felcra berhubung penamatan kontrak secara sebelah pihak

Keputusan: Tuntutan pengadu telah diterima sepenuhnya dan Kelab Bolasepak Felcra dikehendaki membayar pampasan gaji berjumlah RM65,000 dalam masa 30 hari dari tarikh penerimaan keputusan ini. Jika Kelab Bolasepak Felcra gagal membayar jumlah yang dinyatakan dalam tempoh yang ditetapkan, perkara ini akan dibawa ke Jawatankuasa Tatatertib FAM di bawah Artikel 67 Kod Tatatertib FAM, untuk pertimbangan dan keputusan rasmi.

 

15. Tuntutan dikemukakan oleh pemain, Muhammad Elfie Elyaz Bin Harizam terhadap Persatuan Bolasepak Perlis berhubung tunggakan gaji

Keputusan: Tuntutan pengadu telah diterima sepenuhnya dan Persatuan Bolasepak Perlis dikehendaki membayar tunggakan gaji berjumlah RM6,000 dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan keputusan ini. Jika Persatuan Bolasepak Perlis gagal membayar jumlah yang dinyatakan dalam tempoh yang ditetapkan, perkara ini akan dibawa ke Jawatankuasa Tatatertib FAM di bawah Artikel 67 Kod Tatatertib FAM, untuk pertimbangan dan keputusan rasmi.

 

MOHD JOEHARI AYUB

PENGERUSI JAWATANKUASA STATUS FAM