SIARAN MEDIA: FAM UMUM GARIS PANDUAN PELARASAN GAJI PEMAIN & PEGAWAI PASUKAN

2020-05-01

Penangguhan serta merta saingan Liga Malaysia 2020 berkuat kuasa 16 Mac lalu ekoran penularan pandemik COVID-19 yang disusuli Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bermula 18 Mac dan kini sudah memasuki fasa keempat iaitu sehingga 12 Mei ini telah memberi kesan terhadap kestabilan industri bola sepak secara keseluruhan.  

Terbaharu, badan pengendali liga, Malaysian Football League (MFL), sebentar tadi telah memaklumkan bahawa tarikh akhir untuk satu penetapan sama ada Liga Malaysia 2020 akan disambung semula hanya akan diputuskan pada Jun ini.

Ia susulan surat maklum balas yang diterima daripada Kementerian Belia dan Sukan (KBS) selepas mesyuarat khas yang diadakan di antara KBS, Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Sehubungan itu, Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM), hari ini mengumumkan Garis Panduan Pelarasan Gaji FAM iaitu berkaitan penetapan kadar pemotongan gaji pemain dan pegawai untuk mana-mana pasukan atau kelab bertanding yang masih gagal mencapai persetujuan bersama selepas tamat tarikh akhir yang ditetapkan pada 22 April 2020.

Seperti yang semua maklum, pasukan atau kelab yang bertanding telah menghadapi bebanan kewangan yang cukup besar kesan daripada pandemik COVID-19 ini dan atas dasar itu, FAM mahu membantu kestabilan kewangan mereka sepanjang tempoh penangguhan Liga Malaysia 2020 ini.

Namun pada masa yang sama, FAM juga mahu kebajikan pemain dan pegawai turut dijaga iaitu dengan memastikan supaya pasukan atau kelab tidak mengambil kesempatan atau peluang ini untuk melakukan pemotongan gaji dengan sewenang-wenangnya terhadap para pemain dan pegawai pasukan masing-masing.

Mengambil kira situasi di atas, FAM selaku badan induk bola sepak di negara ini perlu mengambil langkah dan tindakan segera bagi memastikan kestabilan industri bola sepak di Malaysia secara keseluruhannya dapat dilindungi dalam kita berdepan dengan situasi yang tidak dijangka ekoran pandemik COVID-19 ini.

Langkah ini dibuat sebagai menghormati pekeliling dan garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Persekutuan Bolasepak Antarabangsa (FIFA) pada 7 April 2020 supaya ahli-ahli gabungannnya termasuk FAM mengetuai dan membantu dalam usaha mencari penyelesaian terbaik untuk keluarga bola sepak di negara masing-masing sepanjang kita semua di seluruh dunia menghadapi situasi yang tidak menentu akibat pandemik COVID-19 ini.

Selain itu, FAM juga sentiasa berhubung rapat dengan FIFA dan juga Konfederasi Bolasepak Asia (AFC) bagi mendapatkan nasihat dan pandangan daripada mereka yang merupakan sumber rujukan utama bagi bola sepak dunia dan Asia dalam memastikan kami di FAM dapat menjalankan tugas sebaik mungkin ke atas semua ahli gabungan kami di sini.

Untuk makluman semua, penetapan garis panduan ini terpaksa juga dibuat selepas berakhirnya tempoh dua minggu yang diberikan oleh FAM kepada semua pasukan atau kelab berkenaan iaitu dari 9 April 2020 hingga 22 April 2020 untuk mereka melakukan Langkah 1 iaitu mencapai persetujuan bersama di antara pemain dan pegawai pasukan masing-masing berhubung status penggajian dalam kontrak.

Selain itu, Langkah 2 yang ditetapkan FAM ialah meminta supaya badan pengendali Liga Malaysia iaitu MFL mengadakan perbincangan bersama dengan Persatuan Pemain-Pemain Bolasepak Profesional Malaysia (PFAM).

Seterusnya FAM mengorak ke Langkah 3 iaitu menyediakan garis panduan ini yang melibatkan pasukan atau kelab dalam semua pertandingan di bawah kelolaan MFL dan FAM.

 

Berikut adalah antara butiran yang terkandung dalam Garis Panduan Pelarasan Gaji FAM tersebut:

 

1. KELAYAKAN PASUKAN UNTUK MENGGUNA PAKAI GARIS PANDUAN INI

a) Semua persetujuan bersama yang telah pun dicapai dan dipersetujui sebelum ini oleh pemain dan pegawai di peringkat pasukan atau kelab mengikut peratusan yang telah ditetapkan perlu dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak dan tidak perlu mengikut garis panduan ini yang adalah khusus untuk pasukan atau kelab yang belum atau gagal mencapai persetujuan bersama.

Sebagai contoh, Pasukan A yang telah mencapai persetujuan untuk pemotongan gaji pemain dan pegawai sebanyak 10 peratus tidak boleh secara tiba-tiba mahu mengubah pula peratusannya mengikut kadar maksimum yang ditetapkan dalam garis panduan ini dan begitu juga pemain dan pegawai dari Pasukan B yang telah bersetuju untuk pemotongan gaji sebanyak 40 peratus sebelum ini tidak boleh secara tiba-tiba mahu mengikut pula kadar peratusan maksimum seperti ditetapkan dalam garis panduan ini. Perjanjian yang telah dicapai di peringkat pasukan atau kelab itu perlu diteruskan mengikut apa yang telah pun dipersetujui secara bersama.

b) Pasukan atau kelab yang masih belum melengkapkan pembayaran gaji pemain dan pegawai sehingga gaji bulan Mac 2020 tidak dibenarkan untuk melaksanakan pemotongan gaji ini, kecuali jika mereka telah pun mendapat persetujuan bersama daripada pemain dan pegawai untuk membenarkan ia dilakukan.

c) Garis panduan ini turut menetapkan bahawa pasukan atau kelab yang tidak perlu melakukan pemotongan gaji kerana kedudukan kewangannya yang kukuh dan terdapat pertimbangan lain hendaklah dikecualikan daripada pelaksanaan pemotongan ini.

 

2. KADAR MAKSIMUM DAN TEMPOH PEMOTONGAN

a) Kadar maksimum pemotongan gaji yang dibenarkan mengikut garis panduan ini adalah sebanyak 30 peratus yang mana ia dianggap adil dan setara berdasarkan situasi kewangan pasukan atau kelab.

b) Kaedah kadar pemotongan gaji maksimum ini dibahagikan kepada empat kategori seperti berikut:  

Kategori 1: RM4,999 dan ke bawah = Pemotongan 10 peratus

Kategori 2: RM5,000 - RM9,999 = Pemotongan 15 peratus

Kategori 3: RM10,000 - RM14,999 = Pemotongan 20 peratus

Kategori 4: RM15,000 dan ke atas = Pemotongan 30 peratus

c) Bagaimanapun, sebarang penambahan peratusan atau jumlah pemotongan gaji yang melebihi kadar 30 peratus itu perlu dikira sebagai penangguhan pembayaran dan ia adalah berdasarkan persetujuan bersama selepas perbincangan secara muhibah di antara pasukan atau kelab, pemain dan pegawai.

d) Berhubung tempoh pemotongan gaji, ia adalah bermula dari April 2020 sehingga gaji bulan berikutnya selepas tarikh saingan Liga Malaysia 2020 disambung semula.

e) Pemotongan gaji seperti di atas adalah bermula dari April 2020 bagi Kategori 1, 2 dan 3 manakala bagi Kategori 4, pemotongan gaji April 2020 adalah sebanyak 25 peratus sahaja dan pemotongan sebanyak 30 peratus itu hanya akan bermula gaji Mei 2020 dan seterusnya.

Sebagai contoh, jika saingan disambung semula pada Julai 2020, gaji bulan berkenaan masih dipotong dan gaji penuh hanya akan bermula gaji Ogos 2020. Jika saingan bersambung pada Ogos 2020, maka gaji penuh hanya akan bermula gaji September 2020.

 

3. PERKARA-PERKARA LAIN

a) FAM mempunyai hak untuk menyelaraskan semula kadar peratusan pemotongan gaji ini berdasarkan situasi semasa kewangan membabitkan industri bola sepak tanah air pada bila-bila masa yang dirasakan perlu nanti.

b) Jika terdapat keperluan untuk tempoh pertandingan dilanjutkan melewati tempoh akhir kontrak bagi memastikan musim Liga Malaysia 2020 dapat dilengkapkan, kontrak pemain dan pegawai akan dilanjutkan dengan serta merta sehingga berakhirnya pertandingan musim 2020 ini.

Setiap tindakan yang diambil berhubung hal pemotongan gaji hendaklah dibuat berdasarkan perkadaran dan situasi kewangan Pasukan masing-masing. Pasukan atau kelab diingatkan supaya mematuhi Garis Panduan Isu Peraturan Bola Sepak Berkaitan COVID-19 yang dikeluarkan FIFA pada 7 April 2020, serta Statut FIFA dan Statut FAM.

 

FAM juga telah menubuhkan satu unit khas membabitkan kakitangan Sekretariat Agung FAM dari Unit Undang-Undang, Unit Pelesenan Kelab, Unit Pertandingan dan Unit Sains Sukan untuk berhubung dan berkomunikasi dengan mana-mana ahli gabungan dan kelab, pemain dan pegawai bagi membantu dari segi proses dan pelaksanaan garis panduan ini; penyelarasan maklumat dan Tatacara Operasi Standard (SOP) berkaitan COVID-19 daripada KBS, KKM dan MKN serta turut akan sentiasa berhubung dengan FIFA dan AFC sebagai rujukan bagi apa-apa perkara dan tindakan yang dibuat.

Untuk itu, FAM berharap agar semua pihak terutamanya pemain dan pegawai dapat memahami situasi semasa dihadapi negara berikutan arahan PKP sejak lebih sebulan lalu yang telah memberi kesan kepada kelangsungan kewangan pasukan atau kelab yang beraksi dalam Liga Malaysia 2020.

Bukan itu saja, kesan daripada situasi ini atau keadaan pasca PKP nanti pasti akan mengambil masa untuk ia pulih sepenuhnya.

Percayalah, ini bukan satu keputusan yang mudah untuk dibuat oleh FAM tetapi ia perlu juga dilakukan demi kebaikan bersama dan juga demi memelihara industri bola sepak di negara kita ini.

Akhir kata, semua pihak termasuk pentadbir pasukan atau kelab, pemain, pegawai yang merangkumi jurulatih dan staf teknikal serta para penyokong dapat menerima dengan terbuka garis panduan yang dibuat ini kerana pada akhirnya nanti, kita semua pastinya mahukan kestabilan bola sepak negara dan juga kebajikan bersama.

Demi bola sepak Malaysia, marilah kita sama-sama bertolak-ansur dan saling bantu membantu di antara satu sama lain.

 

Stuart Ramalingam

Setiausaha Agung Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM)

 

-------------------------

 

MEDIA RELEASE: FAM ANNOUNCE GUIDELINES ON SALARY ADJUSTMENT FOR PLAYERS AND OFFICIALS

2020-05-01

The suspension of the Malaysian League since March 16, two days before the Movement Control Order (MCO) Phase 1 came into effect due to the COVID-19 pandemic, has severely affected the football industry.

League organisers – the Malaysian Football League (MFL) has announced June as the deadline to make a decision whether or not to resume the league following the feedback from the Ministry of Youth and Sports (KBS) after a special meeting held between KBS, the National Security Council (NSC), and the Ministry of Health Malaysia (MOH).

To this end, the Football Association of Malaysia (FAM) today has announced the FAM Salary Guidelines on Salary Adjustment applicable to teams that failed to reach a Collective Agreement after the deadline on Wednesday, April 22, 2020.

Fully aware of the fact teams are suffering from the impact of the COVID-19 pandemic, FAM’s measure is aimed at easing their financial burden throughout the league suspension.

By the same token, FAM wanted to protect the welfare of players and officials by ensuring that the teams did not impose a pay-cut arbitrarily.

As the governing body, it is incumbent upon FAM to take immediate measures to ensure that the stability of the football industry in Malaysia as a whole is protected in these unprecedented times.

The decision made is in line with the circulars and guidelines issued by FIFA on April 7, 2020, to all member associations in looking at the best formula to cope with the unprecedented situation.

FAM also is working closely with FIFA and the Asian Football Confederation (AFC) as our points of reference to ensure FAM makes decisions in the interest of the game.

For information, these guidelines have to come forward after the two weeks deadline given by FAM to all teams and clubs - from April 9, 2020 to April 22, 2020 - for them to undertake Step 1 which the players and technical officials need to find the appropriate Collective Agreement regarding the employment status of the contract.

Then, the Step 2 which is the league organizer MFL and the Professional Footballers Association of Malaysia (PFAM) are encourage to negotiate the wage structure.

Later, Step 3 which is to provide these guidelines involving teams or clubs in all competitions under charge of MFL and FAM.

 

Details of the guidelines on salary adjustment are as follows:

 

1. ELIGIBILITY OF TEAMS TO APPLY THE GUIDELINES

a) For teams that have reached a Collective Agreement agreed by both parties, may not observe the FAM guidelines.

For example, Team A that has agreed to impose a 10 percent paycut cannot suddenly have a change of mind and impose a maximum rate according to our guidelines or Team B who has agreed to a 40 percent paycut is not allowed to change their minds. The Collective Agreement reached during the period of April 9 and April 22 shall take effect.

b) Teams that have salary arrears as of March 2020 are not allowed to impose a paycut, unless they have a prior agreement with the players.

c) Teams that do not have to impose a paycut is exempt from these guidelines.

 

2. MAXIMUM RATE AND DURATION OF REDUCTION

a) The maximum allowable deduction rate in accordance with these guidelines is 30 percent which is considered fair and proportionate based on the financial situation of the team or club.

b) The salary reduction is divided into four categories as follows:

Category 1: RM4,999 and below = 10 percent deduction

Category 2: RM5,000 - RM9,999 = 15 percent deduction

Category 3: RM10,000 - RM14,999 = 20 percent deduction

Category 4: RM15,000 and above = 30 percent deduction

c) If the percentage and rate is above the 30 percent set, it is considered a wage deferral based on the collective agreement between all parties.

d) The pay cut period will be from April 2020 and up until the following month’s salary after the date of resumption for the Malaysian League 2020.

e) The pay cut is effective from April 2020 for Category 1, 2 and 3 while for Category 4, the April 2020 salary deduction is only 25 percent but the 30 percent increase will come into effect from May 2020 onwards.

f) For example, if the league resumes in July 2020, that month's salary will still be deducted and the full salary will only resume in August 2020. If the league continues in August 2020, then the full salary will only be bankrolled in September 2020.

 

3. OTHER MATTERS

a) FAM reserves the right to re-adjust this percentage of the pay cut based on the current financial situation at any time it thinks fit.

b) If there is a need to extend the season beyond the current  terms, the players and officials’ contract will be extended immediately to ensure completion of the Malaysian League 2020 season.

Every step taken must be based on the teams’ financial situation. The teams are advised to observe the FIFA COVID-19 Football Regulatory Issues released on April 7, 2020. They are also reminded to follow the FIFA Statute as well as the FAM Statute.

 

FAM has also established a special unit comprising staff of the FAM General Secretariat mainly from the Legal Unit, Club Licensing Unit, Competition Unit and Sports Science Unit to liaise and communicate with any affiliates and clubs, players and officials to assist in the process and implementation of these guidelines; coordination of information and the COVID-19 Standard Operating Procedure (SOP) from the Ministry of Youth and Sports, the Ministry of Health and the National Security Council and will also be in constant contact with FIFA and the AFC in reference to any action taken.

Thus, FAM is hopeful that all parties, especially players and officials, understand the present situation plaguing our country during the MCO over the past two months which has affected the financial viability of the teams in the Malaysian League 2020.

We may need more time to recover from the impact of this situation post-MCO.

Please understand this is not an easy decision to make but it must be done for the greater good and sustainability of the football industry in the country.

Last but not least, FAM is hopeful everyone including team or club administrators, players, officials including coaches and technical staff and fans accept these guidelines with an open heart.

For the sake of Malaysian football, let us tolerate and help each other.

 

Stuart Ramalingam

General Secretary Football Association of Malaysia (FAM)