SIARAN MEDIA: KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA EKSEKUTIF FAM KALI KE-11 BAGI PENGGAL 2017-2021

2020-07-21

Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Presiden Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM), Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin ini telah berlangsung di Wisma FAM, Kelana Jaya, hari ini.

Antara keputusan yang telah dicapai Jawatankuasa Eksekutif FAM adalah seperti berikut:

 

1. Penetapan Tarikh Kongres FAM 2020

Telah disahkan penetapan tarikh bagi Kongres Tahunan Kali Ke-56 FAM yang akan diadakan pada Sabtu, 29 Ogos 2020 di Hilton Petaling Jaya bermula jam 10.00 pagi.

 

2. Pelantikan Empat Ahli Jawatankuasa Pemilihan FAM

Telah diluluskan pelantikan seorang pengerusi dan tiga pegawai berkecuali menganggotai jawatankuasa bebas ini yang dibentuk bagi memastikan proses pemilihan Jawatankuasa Eksekutif FAM Penggal 2021-2025 pada Kongres FAM 2021 dijalankan tanpa dipengaruhi mana-mana pihak di dalam industri atau keluarga bola sepak Malaysia.

Jawatankuasa Pemilihan ini dibentuk dalam usaha FAM bagi memastikan sistem pemilihan FAM adalah selaras dengan amalan (tadbir urus yang baik dan transparensi) yang diguna pakai oleh AFC dan FIFA.

 

3. AFL Sah Diserahkan Kepada FAM

Telah disahkan keputusan Malaysian Football League (MFL) untuk menyerahkan Amateur Football League (AFL) iaitu badan pengendali Liga M3 dan M4 kepada FAM.

 

4. Penyelarasan Dan Pindaan Statut Ahli Gabungan FAM

Telah diluluskan cadangan pindaan Statut FAM bagi memastikan statut di peringkat Ahli Gabungan FAM dapat diselaraskan dengan apa yang wujud dalam Statut FAM supaya ia selari dengan FAM, AFC dan FIFA.

Pindaan Statut FAM ini turut mengambil kira konsep pemisahan di antara Persatuan Bola Sepak (FA) dan Kelab Bola Sepak (FC).

 

Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM)

21 Julai 2020

 

------

 

MEDIA RELEASE: 11TH FAM EXECUTIVE COMMITTEE MEETING FOR THE TERM 2017-2021

 

2020-07-21

The 11th FAM Executive Committee Meeting for the term 2017-2021 was held today at Wisma FAM and chaired by the Football Association of Malaysia (FAM) President, Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin.

Among the key decisions made by the FAM Executive Committee are:

 

1. The date for the 56th FAM Congress 2020

The date for the 56th FAM Congress has been set on Saturday, August 29, 2020 at Hilton Hotel, Petaling Jaya at 10.00 a.m.

 

2. The appointment of 4 Members of the independent FAM Electoral Committee

The appointment of one chairman and three members to form an independent committee is to ensure the election process of the FAM executive committee members for the term 2021-2025 in the 56th FAM Congress is held without undue influence from any parties within the industry or the football family.

This Electoral Committee is formed as part of FAM's initiatives to ensure the FAM elections are conducted in accordance with the best practices (good governance and transparency) applied by both AFC and FIFA.

 

3. The handover of AFL to FAM

The handover of Amateur Football League, organisers of the M3 and M4 leagues, from Malaysian Football League (MFL) to FAM has been approved.

 

4. Amendments and alignment of the FAM affiliates’ statutes

The proposed amendments to the FAM Statute in ensuring the statutes of every affiliate are in line with that of FAM, AFC and FIFA were approved.

The amendments include the present efforts to turn Football Association (FA) to Football Club (FC).

 

Football Association of Malaysia

July 21, 2020