SIARAN MEDIA: SEMBILAN INDIVIDU DILANTIK MENGANGGOTAI PASUKAN PETUGAS KHAS PRESIDEN FAM

2021-05-06

Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) hari ini mengumumkan senarai penuh nama sembilan individu yang telah dipilih sendiri oleh Presiden FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin bagi menganggotai Pasukan Petugas Khas Presiden atau Presidential Task Force (PTF).

Sepertimana yang dinyatakan oleh Datuk Haji Hamidin pada Kongres FAM Ke-57 di Putrajaya pada 13 Mac 2021 dan diluluskan oleh mesyuarat pertama Jawatankuasa Eksekutif FAM, seminggu kemudian, PTF ini bertujuan memberi peluang kepada individu-individu yang bukan dari persatuan bola sepak negeri untuk menyumbang idea membantu Presiden FAM merencanakan hala tuju badan induk itu.

Mereka yang dipilih terdiri daripada antaranya dalam kalangan peneraju korporat, syarikat berkaitan kerajaan, pengamal undang-undang, ahli akademik, penyokong bola sepak, media serta kerabat diraja.

Dalam mengumpul maklumat sebagai usaha mencanai idea-idea baharu yang bernas, PTF diberi hak untuk mengadakan sesi perbincangan dengan pemegang taruh industri bola sepak.

 

Berikut senarai nama sembilan individu yang telah dilantik untuk menganggotai PTF ini serta ringkasan butiran peribadi masing-masing.

 

1. ABDUL JALIL ABDUL RASHEED

* Seorang ahli korporat yang kini memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Berjaya Corporation Berhad. Terdahulu sebelum itu, beliau pernah bergelar CEO termuda di Permodalan Nasional Berhad (PNB).

 

2. TENGKU SALEHUDDIN SHAH ALHAJ TENGKU SULAIMAN SHAH ALHAJ

* Seorang kerabat diraja yang lebih dikenali sebagai Tengku Bib dan merupakan Tengku Indera Bijaya Diraja Selangor.

 

3. DATUK RUZAIN IDRIS

* Seorang wakil agensi kerajaan yang kini menjawat tugas selaku Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia sejak Oktober 2020. Beliau sebelum ini merupakan bekas Pengarah Pembangunan Negeri Selangor, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri.

 

4. KHAIRUL KAMARUDIN

* Seorang ahli korporat yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Bank Muamalat Malaysia Berhad, sekali gus menjadi wakil bagi syarikat berkaitan kerajaan (GLC). Beliau cukup berpengalaman dalam bidang perbankan dengan berkhidmat 13 tahun bersama Bank Islam sebelum menyertai Bank Muamalat pada 2019.

 

5. DR. MOHD BAHRIN OTHMAN

* Seorang ahli akademik dan pengamal undang-undang yang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Undang-undang, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam sejak dari tahun 2000. Beliau pernah menjadi Timbalan Presiden UiTM FC dari 2010 hingga 2019 dan kini sebagai Ahli Lembaga Pengarah UiTM FC.

 

6. MUHAMMAD TARMIZI ABDUL AZIZ

* Seorang wakil penyokong setia bola sepak negara yang mana beliau yang lebih dikenali sebagai Mizi merupakan antara penggerak utama Ultras Malaya. Berkerjaya dalam bidang oil & gas, beliau sedang melanjutkan pengajian ke peringkat Sarjana (Masters) dalam bidang pengurusan kejuruteraan.

 

7. PROF. DR. SIVAMURUGAN PANDIAN

* Seorang ahli akademik yang merupakan pensyarah di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang dan Ahli Senat USM. Tahun lalu, beliau turut dilantik sebagai Panel Pemikir Kementerian Perpaduan Negara dan Ahli Majlis Penasihat Pertanian Negara, selain pernah dipilih menjadi Ikon Patriotik Hari Kebangsaan 2016 dan 2017.

 

8. OOI KIN FAI

* Seorang wakil media yang berpengalaman lapan tahun dalam bidang kewartawanan sukan dan merupakan Timbalan Pengarang di Goal Malaysia sejak 2016 hingga kini. Sebelum bergelar wartawan, lulusan Universiti Sains Malaysia (USM) ini pernah menjadi jurutera selama tujuh tahun sebelum beralih bidang pada 2013.

 

9. DR. WIRDATI MOHD RADZI

* Seorang ahli akademik wanita dan pengamal undang-undang sukan yang merupakan pensyarah kanan di Pusat Sukan dan Sains Eksesais, Universiti Malaya (UM), Kuala Lumpur. Beliau yang pernah menjadi Pesuruhjaya Sukan dari 2019 hingga 2020 kini merupakan Pengerusi Jawatankuasa Kerja Profesionalisasi Kelab MFL sejak Januari lalu.

 

FAM berharap individu-individu yang telah dilantik ini dapat memainkan peranan masing-masing dalam memberikan pendapat serta idea bernas demi membantu Presiden FAM bagi mendapatkan input daripada pihak yang luar dari kelompok biasa pemegang taruh bola sepak negara.

Penubuhan PTF melambangkan kesediaan FAM mengambil kira pendapat dari semua lapisan peminat, penyokong dan masyarakat ke arah memajukan lagi bola sepak.

Jumlah ahli yang menganggotai PTF boleh ditambah atau dikurangkan pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan budi bicara Presiden.

 

Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin

Presiden Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM)

 

----------------------------------------------

 

MEDIA RELEASE: NINE INDIVIDUALS APPOINTED AS MEMBERS OF THE FAM PRESIDENTIAL TASK FORCE (PTF)

 

2021-05-06

Football Association of Malaysia (FAM) today announced the list of nine individuals handpicked by the FAM President, Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin, to form the FAM Presidential Task Force (PTF).

In line with Datuk Haji Hamidin’s announcement during the 57th FAM Congress in Putrajaya on March 13, 2021 and subsequently approved in the first FAM Executive Committee meeting for the new term a week later, PTF serves as a platform for individuals outside the football circle to contribute ideas in developing the game.

The nine comprises corporate captains, leaders from government-linked companies, legal practitioners, academicians, a fan representative, media personnel and member of the royalty.

In compiling the necessary input, PTF has the right to convene sessions, meetings or discussions with the various stakeholders in the football industry.

 

A brief profile of the nine individuals is as follows: 

 

1.  ABDUL JALIL ABDUL RASHEED

* Chief Executive Officer (CEO) of Berjaya Corporation Berhad.  Previously, the youngest CEO in the history of Permodalan Nasional Berhad (PNB).

 

2.  TENGKU SALEHUDDIN SHAH ALHAJ TENGKU SULAIMAN SHAH ALHAJ

 * Better known as Tengku Bib, Tengku Salehudin Shah is the Tengku Indera Bijaya of the Royal Selangor.

 

3.  DATUK RUZAIN IDRIS

 * Director General of the Malaysian Broadcasting Department since October 2020. Previously Director of Selangor State Development in the Implementation Coordination Unit, Prime Minister's Office.

 

4.  KHAIRUL KAMARUDIN

 * Chief Executive Officer (CEO) of Bank Muamalat Malaysia Berhad. Vastly experienced in the field of banking, having served Bank Islam for 13 years before joining Bank Muamalat in 2019.

 

5.  DR.  MOHD BAHRIN OTHMAN

 * Senior lecturer at the Faculty of Law, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam since 2000 and former legal practitioner. Served as the Deputy President of UiTM FC from 2010 - 2019 and is currently a Board Member  of UiTM FC.

 

6.  MUHAMMAD TARMIZI ABDUL AZIZ

 * Fondly known as Mizi, Tarmizi is one of the prime movers of Ultras Malaya. Works in the oil and gas industry, he is currently pursuing a Masters’ degree in engineering management.

 

7.  PROF.  DR.  SIVAMURUGAN PANDIAN

 * Lecturer at the School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM), Penang and a Member of the USM Senate. A political analyst who is also a member of the Think Tank for the Ministry of National Unity and a Member of the National Agriculture Advisory Council. He was also elected as a Patriotic Icon for National Day 2016 and 2017.

 

8.  OOI KIN FAI

 * Deputy Editor at Goal Malaysia since 2016, Kin Fai has spent eight years in sports journalism.  Prior to becoming a journalist, the Universiti Sains Malaysia (USM) graduate had been an engineer for seven years before switching fields in 2013.

 

 9.  DR.  WIRDATI MOHD RADZI

 * Sports law practitioner who is a senior lecturer at the Centre for Sports and Exercise Sciences, University of Malaya (UM), Kuala Lumpur. She was the Sports Commissioner from 2019 - 2020 and currently the Chairman of the MFL Club Professionalization Task Force since January 2021.

 

FAM wishes for the PTF members to offer solutions and fresh ideas in FAM’s bid to gather input from representatives outside the usual circle of football stakeholders.

The establishment of the PTF illustrates FAM's openness in accepting divergent views to develop the game and industry further.

The number of PTF members may change at any time at the discretion of the President.

 

Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin

Football Association of Malaysia (FAM) President